הזכות לחץ \ גולם בורים לומד בדרך הקשה – 25 ספטמבר 2008