הזכות לחץ \ אינפורמציה אלוקית – עברית עם כתוביות באנגלית – 24 דצמבר 2009