לילה בלתי נשכח בצהלה ת”א הבלבול הנורא שירד לעולמנו

Click here to listen to this lecture.